Begeleidingsdienst voor ouderen van start

alt

Begeleidingsdienst voor ouderen.

De Begeleidingsdienst is een project dat ontstaan is uit het Kernteam Helden en is een onderdeel van Leven in het Dorp WWZ.

Dit project heeft als doelstelling ouderen mensen die woonachtig zijn in Helden te begeleiden naar huisarts of ziekenhuisspecialist.

Hierbij kan men denken aan iemand die slechthorend is, met tweeën hoor je beter wat de arts verteld. Ook de vragen die u wilt stellen aan de arts kunnen thuis doorgenomen worden zo kan de begeleider indien nodig een geheugen steuntje geven.

Het is vanzelfsprekend dat u zelf aangeeft wat u graag wil, alleen begeleiding tijdens de reis naar de arts of u geeft te kennen dat de begeleidster ook bij het consult ter ondersteuning aanwezig is.

Ook een nieuwe afspraak maken is niet altijd eenvoudig voor ouderen, bij welk loket moet ik zijn en versta ik wel goed wat de assistente zegt. Hier geldt ook weer twee horen meer dan een. Wij willen de ouderen hierbij ondersteunen zodat een bezoek aan huisarts of ziekenhuisspecialist ontspannen verloopt.

Nadat u een afspraak gemaakt hebt bij de arts belt u voor begeleiding. De telefoonwacht kunt u bellen op maandag-dinsdag- woensdag-donderdag en vrijdag van 9.00uur tot 12.00uur. Telefoonnummer: 0634991529.

De begeleidster is een vrijwilligster die u gratis begeleidt.

Het vervoer voor de hulpvrager en de begeleidster naar arts of specialist moet altijd door de hulpvrager geregeld worden.

Begeleiding naar huisarts of specialist moet tijdig aangevraagd worden, afhankelijk van de hulpvraag.

De Begeleidingsdienst Helden is gestart op woensdag 25-05-2011.

Het begeleidingsteam ziet uw hulpaanvraag graag tegemoet.

Telefoonnummer: 0634991529