Uitreiking eerste woonverbeteradvies in Helden-Dorp

WETHOUDER RAF JANSSEN REIKT EERSTE WOONVERBETERADVIES UIT IN HELDEN DORP UIT!

Op woensdagmiddag 21 oktober a.s. reikt wethouder RAF Janssen het eerste woonverbeteradvies uit aan een van de deelnemers aan dit project in de kern Helden.
Daarmee wordt symbolisch dit vierde project Blijvend Thuis in deze regio afgesloten.
Na Beringe en Koningslust en Kessel Eik is dit het vierde project dat succesvol is verlopen. Bijna 300 55+ huishoudens in Helden Dorp hebben mee gedaan.
Deze uitreiking vindt plaats op:
Woensdagmiddag 21 oktober
Gemeenschapshuis Kerkeböske
aanvang 15.00 uur
en alle 55+ers zijn welkom.

In de toekomst zal meer dan de helft van alle woningen worden bewoond door ouderen boven de 55 jaar! Deze vergrijzing stelt de gemeente voor meerdere vragen, die vanuit de verschillende invalshoeken bekeken en opgelost moeten worden. De vraag naar woningen voor ouderen kan
uiteraard niet alleen met nieuwbouw worden opgelost. Het huisvestingsprobleem zal hoofdzakelijk door de eigenaren van woningen zelf opgelost moeten worden, waarbij de rol van de gemeente voorwaardenscheppend is. Diverse woningbouwcorporaties zoals Wonen Helden zijn ook al met dit gegeven aan de slag gegaan voor hun (oudere) huurders.

Senioren zijn zich vaak nauwelijks bewust van die toekomst of willen hier vooral nog niet aan denken. Omdat ouder worden een geruisloos proces is, is de regel ?wie dan leeft, wie dan zorgt? vaak een reden om nog niets te doen aan de eigen woning.

Het project ?Blijvend Thuis? geeft de (aanstaande) ouderen, eigenaren en huurders inzicht in de mogelijkheden om het ?eigen huis? geschikt te maken om daardoor langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Het  “woonverbeteradvies” dat deelnemers aan het project BTEH in Helden Dorp gaan krijgen is vrijblijvend. Het schept geen verplichting om ook daadwerkelijk de woning te gaan aanpassen. Wel is de verwachting dat er ook een bewustwordingsproces zal plaatsvinden  bij de deelnemers t.a.v. hun eigen woonsituatie.

Alle 55+ers uit de kern Helden Dorp zijn op woensdag 21 oktober welkom en zij die mee hebben gedaan aan het project BTEH kunnen op deze middag al zelf hun eigen woonverbeteradvies meenemen.
Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn dan wordt het woonverbeteradvies na de afsluitende bijeenkomst door vrijwilligers bij u thuis bezorgd.
Het project Blijvend Thuis in de regio Helden wordt mede mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van de provincie Limburg.
Voor meer informatie over het project Blijvend Thuis kunt u contact opnemen met dhr. P. Selen, Welzijn Ouderen Vorkmeer, Ruijsstraat 20, 5981 CM Panningen 077-3077350