Uitslag enquête Blijvend Thuis

Er zijn in totaal een duizend huishoudens van 55 jaar of ouder benaderd. Hiervan hebben ruim 350 huishoudens de enquête ingevuld en weer ingeleverd. Dit is een percentage van 35 %, een resultaat waar we tevreden mee zijn zeker omdat de mensen zelf het initiatief hebben genomen om de enquête daadwerkelijk in te leveren.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers uit Helden. Ook de vrijwilligers die de enquêtes hebben verwerkt hebben een waardevolle bijdrage geleverd. Daarvoor hartelijke dank.
De uitkomsten van alle ingeleverde enquêtes worden geanalyseerd en verwerkt in een eindrapport dat onder andere aangeboden wordt aan de Gemeente Helden (Peel en Maas), Wonen Helden en andere instanties.