Vragen over uw persoonlijk woningverbeteradvies?

Alle huishoudens die de enquête Blijvend Thuis hebben ingeleverd hebben een woningverbeteradvies ontvangen dat persoonlijk is afgestemd op hun eigen huis. U bepaald natuurlijk zelf of u aanpassingen in uw huis wilt doorvoeren. Door het invullen van de enquête bent u misschien anders, bewuster naar uw woning gaan kijken. Naast bewustwording over uw woonsituatie willen we u met het woonverbeteradvies een instrument aanreiken waarmee u zelf stappen kunt ondernemen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Dit is de doelstelling vanuit Leven in ’t Dorp en het project Blijvend Thuis.

Als werkgroep Blijvend Thuis Helden-Dorp hopen wij natuurlijk dat zoveel mogelijk inwoners in meer of mindere mate het advies in de praktijk brengen. Mogelijk roept het advies ook vragen op waar u zelf niet meteen een antwoord op weet of waar u over van gedachten wilt wisselen.

Iedereen die nog vragen heeft of meer uitleg wil over zijn persoonlijk woonverbeteradvies nodigen wij als werkgroep Blijvend Thuis Helden-Dorp uit op:

woensdag 2 december om 15.00 uur in Kerkeböske.

Samen met u willen wij proberen u verder te helpen om van een advies ook daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Wilt u hier gebruik van maken dan stellen wij aanmelding op prijs.

Leden van de werkgroep zijn:

Dhr. Pierre Wilms

Driessen 1

Helden

077-3072383

Dhr. Mat Bruijnen

Mariaplein 12A3

Helden

077-3077356

Dhr. Mart Verhaegh

P. Knippenberghstraat 28

Helden

077-3072358