Uitslag enquête Blijvend Thuis, deel 3: Woningen met gemeenschappelijke entree

In Helden staan enkele appartementencomplexen, onder andere aan de Roggelseweg en de St. Annastraat. Bewoners van deze complexen hebben naast de algemene vragenlijst ook nog een aparte vragenlijst ingevuld, waarmee we de toegankelijkheid van het complex in beeld kunnen brengen. Van het appartementencomplex op het Mariaplein is geen informatie ontvangen. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten hebben we een advies samengesteld ten aanzien van de toegankelijkheid van de complexen, naar de verschillende gemeenschappelijke ruimten onderverdeeld.

 

Appartementencomplex Roggelseweg

In feite staan hier twee complexen, waarvan slechts één van de lokale corporatie Wonen Helden. Het tweede complex is anders van bouw, waardoor verschillende gegevens zijn ontvangen. Het complex huurwoningen van de corporatie bevat een aantal ruimten die ‘gemeenschappelijk’ zijn.

 • Het betreft de entree met voorportaal, de hal, het trappenhuis en de galerijen. De toegangsdeur heeft zowel buiten als binnen voldoende ruimte voor bijvoorbeeld een rollator. De deur gaat haaks open, de deur is meer dan 90 cm breed, er is voldoende verlichting en de drempel is zowel buiten als binnen lager dan 2 cm.
 • Het voorportaal is voldoende verlicht. Qua verlichting lopen de meningen uiteen en ook is men verdeeld over de vraag of er een teruggebogen deurklink aanwezig is. Ook de maatgeving van de ruimte voor de deur van portaal naar hal wordt verschillend ingevuld.
 • De hal is voldoende verlicht en de vloer is niet glad.
 • Een aantal woningen heeft de beschikking over een lift, andere woningen hebben geen lift.
 • Ook hebben niet alle woningen een ontmoetingsruimte.
 • De trap die toegang geeft naar de woning, voor zover hiervan sprake is, heeft aan beide zijden een leuning en de traptreden zijn niet glad.
 • De galerij is voldoende verlicht en de vloer is niet glad.

Woningen aan een galerij hebben voor de voordeur meer vrije ruimte dan de woningen zonder galerij.Vanwege de verschillende soorten woningen en gemeenschappelijke ruimten zijn we genoodzaakt een algemeen advies te geven, dat op verschillende complexen daarom betrekking kan hebben.

Advies

 • Alle deuren van de gemeenschappelijke ruimten dienen te zijn voorzien van teruggebogen deurklinken.
 • Gemeenschappelijke ruimten dienen voldoende verlicht te zijn.
 • De woningen dienen toegankelijk te zijn met een lift.

 

Appartementencomplex St. Annastraat

 • Het complex heeft als hoofdtoegangsdeur een schuifdeur. Er is voldoende licht aanwezig.
 • Het voorportaal is voldoende verlicht en de vloer is niet glad.
 • Ook de vloer in de hal is niet glad, wel voldoende verlicht. In de hal staat de lift, die is voorzien van een schuifdeur.
 • Het bedieningspaneel van de lift zit op een goede hoogte en de lift is voorzien van een leuning, een zitje en voldoende
  verlichting.
 • De deur naar de ontmoetingsruimte is voorzien van een teruggebogen deurklink.
 • Het complex kent geen huismeester, hoewel één keer is aangegeven dat deze er wel is.
 • Om op de galerij te komen behoeft men geen niveauverschillen te overbruggen.
 • De deurklinken zijn teruggebogen.
 • De galerij is breder dan 90 cm en er is voldoende ruimte om met een rolstoel te draaien. De vloeren zijn niet glad, de galerij is voldoende verlicht en de galerij is voorzien van een leuning.
 • Hoewel niet in de vragenlijst opgenomen is de opmerking gemaakt dat in de bergingen geen stopcontacten aanwezig zijn.

Aan de hand van de vragenlijsten concluderen we dat het complex aan de St. Annastraat qua toegankelijkheid voldoet aan de criteria. Een advies om zaken te verbeteren is daarom overbodig.