Dagvoorziening juli 2011

Dagvoorziening “De Koeberg” in Helden biedt 4 dagen per week een dagbesteding voor ouderen. Ouderen die wat begeleiding nodig hebben, of anders de hele dag alleen thuis zijn, kunnen een of meerdere dagen deelnemen aan de activiteiten van de dagvoorziening. De dagvoorziening wordt geleid door een professionele activiteitenbegeleidster. Men doet er aan handvaardigheid, kaarten, (geheugen)spellen, schilderen enz.

alt

’s Morgens wordt om 10 uur begonnen met een kopje koffie waarna er een activiteit plaatsvindt, begeleid door een of meerdere vrijwilligers.

Voor een gezonde en voedzame middagmaaltijd wordt gezorgd door enkele vrijwilligers, steeds vers gekookt.

Na het middageten wordt er door enkelen een dutje gedaan, anderen lezen wat of kijken wat fotoboeken.

’s Middags wordt er weer een spelletje gedaan of wat geknutseld en na nog weer een kopje koffie of thee gaat men om 4 uur weer huiswaarts.

De deelnemers zijn er erg positief over en blijven ook steeds in dezelfde groep deelnemen, ook al wordt hun zorgbehoefte wat meer.

Dit is een manier voor mensen om zo lang mogelijk in hun eigen woning en eigen omgeving te kunnen blijven en niet te vereenzamen. Tevens is het een hele ontlasting voor mantelzorgers.

Momenteel wordt het project hoofdzakelijk gefinancierd door de AWBZ (met een kleine eigen bijdrage van de deelnemers) en uitgevoerd door “De Zorggroep”. Op termijn gaat het een zelfstandige stichting worden en komen de financiën vanuit de WMO van de gemeente met ook weer een kleine eigen bijdrage. In de praktijk betekent dat, dat er voor de deelnemers niet zo heel veel zal veranderen.

Hierbij doen wij een oproep voor nog enkele vrijwilligers. Misschien bent u handig in knutselen of handwerken of heeft u sowieso een affiniteit met ouderen, komt u ons dan een handje helpen. De sfeer is er altijd heel gezellig en de mensen genieten van zo’n dag.