Aanmelding gestart voor dagvoorziening ouderen

Het zal weinig mensen in Helden-Dorp zijn ontgaan dat het nieuwe Multi Functionele Centrum (M.F.C.) zijn voltooiing nadert.
Een van de voorzieningen die in dit centrum gerealiseerd gaat worden is een dagvoorziening, speciaal voor ouderen uit Helden-Dorp. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we in de laatste week van augustus de eerste deelnemers welkom heten.

Naarmate iemand ouder wordt kan er een moment komen waarop het moeilijker wordt om invulling te geven aan de vrijetijdsbesteding zoals men die gewend was. De wil is er wel maar het gaat niet zo goed meer. Voor deze ouderen uit Helden-Dorp biedt dagvoorziening een uitkomst. Dagvoorziening probeert het nuttige met het aangename te verenigen. U kunt hier dus terecht voor het maken van een praatje, het leggen van een kaartje, het spelen van spelletje rummicub, creatieve activiteiten, enz. Er wordt gezamenlijk koffie gedronken en gegeten.
De warme maaltijd wordt bereid door vrijwilligers en ook de deelnemers zelf kunnen hun steentje hieraan bijdragen.

Wie kan deelnemen aan dagvoorziening?
Ouderen die een geringe zorgondersteuning/begeleiding nodig hebben, maar hiervoor nog géén indicatie nodig hebben van het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg). Maar ook mensen met een indicatie “ondersteunende begeleiding” van het C.I.Z. U brengt hier in groepsverband een of meerdere dagdelen door met, waar nodig, individuele begeleiding. De nadruk ligt op sociale, verzorgende en licht therapeutische activiteiten. De ervaring elders heeft geleerd dat de deelnemers, allemaal inwoners uit hetzelfde dorp, het erg naar hun zin hebben op een dagvoorziening. Het wordt vanzelfsprekend gevonden dat de ene deelnemer meer zorg nodig heeft dan de andere. De overgang van niet geïndiceerde zorg naar geïndiceerde zorg is dus klein en men kan blijven deelnemen in dezelfde vertrouwde groep.

Begeleiding en kosten
Het programma wordt begeleid door professionele krachten en vrijwilligers. Voor deelnemers met een C.I.Z. indicatie wordt dagvoorziening gefinancierd vanuit de A.W.B.Z. Van deelnemers zonder C.I.Z.-indicatie wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

Aanmelding deelnemers gaat van start
Ouderen uit Helden-Dorp die geïnteresseerd zijn en deel willen gaan nemen kunnen zich vanaf heden aanmelden bij mw. José Peeters, teamleider dagvoorzieningen van Zorggroep Noord- en Midden-Limburg tel. 06-24926967 of bij dhr. Piet Selen, Welzijn Ouderen Vorkmeer tel. 077-3077350
In een persoonlijk gesprek zal vervolgens, samen met u, bekeken worden wat uw wensen en behoeften zijn en onder welke voorwaarden u deel kunt gaan nemen.

Vrijwilligers
Om bovenstaande te verwezenlijken zijn wij afhankelijk van enthousiaste vrijwilligers die hun krachten bundelen om van dagvoorziening Helden-Dorp een succes te maken.

Indien u meer informatie wilt over de taken van de vrijwilligers kunt eveneens contact opnemen met dhr. P. Selen bij Vorkmeer tel. 077-3077350.