Iedereen mag voorlopig blijven!

Sinds enige tijd is er enige onrust ontstaan bij de deelnemers van de Dagvoorziening De Koeberg in Helden. De deelnemers met een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kregen een herkeuring en enkelen kregen daardoor geen nieuwe indicatie voor de Dagvoorziening. Er werden bezwaren ingediend en het CIZ heeft tijd nodig om al deze bezwaarschriften te beoordelen. Ron Genders van de Gemeente Peel en Maas en Jan Thijsen van het Zorgkantoor hebben verzekerd dat iedere deelnemer aan de dagvoorziening voorlopig kan blijven komen. Er is ondertussen een onderzoek gestart door een extern bureau. Uit dit onderzoek moet blijken hoe een en ander kan worden opgelost. Voorlopig is er dus nog geen reden tot paniek.