Dorpsontwikkelingsvisie

Dorpsontwikkelingsvisie
24 mei was de avond dat de werkgroep Dorpsonwikkelingsvisie een kennismakingsavond georganiseerd heeft voor de Heldense Verenigingen Ondernemer en andere belanghebbenden bij ons dorp.
Helden heeft nog geen dorpsontwikkelingvisie (DOV) en is daarmee een van de weinige dorpen van Peel en Maas die deze nog niet heeft. Is dat belangrijk, wij denken van wel en dat hebben wij onder de aandacht willen brengen. Doel van de avond is dan ook om de bewustwording over een DOV te vergroten om uiteindelijk mensen te werven die een bijdrage willen leveren bij het verzamelen van de informatie die nodig is om een goede visie te kunnen maken.
In zo'n DOV geven de inwoners van Helden aan wat zij in het eigen dorp goed vinden en willen behouden en geven zij aan wat minder goed is en wat verandert zou moeten worden. Niet alleen voor nu maar ook voor de komende 10 jaar. Bij dat veranderen wordt tevens aangegeven of het dorp dit zelf organiseert of dat dit bijvoorbeeld door de Gemeente zou moeten worden opgepakt.
Door op te schrijven wat het dorp wil ontstaan er vaak "spontaan" ook groepen van mensen die dit ook willen gaan organiseren, en dat is nu net de bedoeling. Stel je als dorp doelen en probeer deze ook te bereiken. De DOV geeft dus richting aan de verandering. Andere partijen die betrokken zijn bij ons dorp zoals woningstichting, zorgroepen, gemeente etc weten wat wij willen bereiken en weten ook dat wij als dorp ze zullen benaderen om de doelen ook te bereiken. Dus een goede visie maakt verandering mogelijk.
21 juni praat de werkgroep DOV verder met elkaar over hoe verder, iedereen die interesse heeft om hier een steentje aan bij te dragen is van harte welkom. De vergadering is om 20.00 uur in het Kerkeboske.