Kick off Dorpsontwikkelingsvisie 24 mei 2012

Helden, hoe zien wij ons dorp veranderen. 
Peter Kurvers verwelkomt namens het Dörper Overleg alle aanwezige bestuurs- en leden van de Heldense verenigingen, aanwezige ondernemers,  vertegenwoordigers van de scholen en individuele burgers van het dorp. De aftrap is gedaan, het programma en de doelstelling van de avond toegelicht: ‘Ons dorp heeft nog geen dorpsontwikkelingsvisie, nog geen gezamenlijk geformuleerd naslagwerk over wat wij nu echt belangrijk vinden en waar wij samen voor willen gaan. Voor het schrijven van een dorpsontwikkelingsvisie hebben wij de ondersteuning nodig van de inwoners van Helden. U als aanwezigen kunt ons daarbij helpen, door het informeren van jullie  achterban, het mee zoeken naar de juiste talenten en het benaderen van de inwoners’.

De avond wordt vervolgd met een korte kennisquiz over Helden (zie bijgevoegde PowerPoint presentatie dorpsontwikkelingsvisie). De wenkbrauwen worden gefronst, lopen de asperges stekers zo veel kilometer, wat een groot aantal (toerist)overnachtingen, etc etc. Het zet in ieder geval aan het denken. Deze kunt u bekijken via onderstaande link.

Ben van Essen, geboren heldenaar,  geeft een presentatie, “De toekomst maak je zelf”, een helder betoog over een aantal kansen die ontstaan. De veranderingen komen op ons af en het is aan ons, de burgers van Helden, hoe wij hier mee omgaan. Het verhaal is zeer aansprekend en de zaal reageert enthousiast. (Zie bijgevoegde presentatie van Ben) Ben leidt vervolgens de discussieronde in. Opgedeeld in 4 groepen krijgen de deelnemers in totaal 6 uitdagende onderwerpen aangereikt met prikkelende stellingen. Doel is om de mening over een aantal zaken te horen en om de deelnemers uit te dagen. De groepen zijn zeer gemotiveerd bezig en de discussies moeten op de wisselmomenten dan ook regelmatig afgebroken worden.

Bij de evaluatie van de discussie komt onder andere naar voren; wij wonen graag in Helden, de aanwezigen geven het woongenot een 8, ook het onderwerp jong zijn in Helden scoort een 8 vanwege de vele verenigingen, evenementen die worden georganiseerd en de discoteken. Dat betekent niet dat er geen punten zijn die moeten veranderen, dit blijkt ut de diverse aandachtspunten die de deelnemers deze avond in de gespreksgroepen hebben aangegeven. Een dorpsontwikkelingsvisie is dan ook noodzakelijk om samen vast te stellen hoe wij deze goede cijfers vast kunnen houden.
Peter Kurvers sluit de avond af met de positieve constateringen van de aanwezigen en roept nogmaals op om er over na te denken hoe men de eigen leden en dorpsgenoten wil informeren en stimuleren om bij te dragen. Wij als organisatie ervaren de inbreng op deze avond als een geweldige stimulans om samen een dorpsontwikkelingsvisie te maken.

Klik hier om de presentatie te openen

Klik hier voor de algemene presentatie.