Dorpsontwikkelingsvisie bijeenkomst 28 novemberAgenda
1. Terugkoppeling leefbaarheidonderzoek 2003 en 2012
Door Sybil Thijssen is een uitgebreide samenvatting gemaakt van het leefbaarheidonderzoek 2003, vastgelegd in drie verslagen. De verbinding tussen het verleden en heden wordt deze avond toegelicht.

2. Proces Dorpsontwikkelingsvisie
Toelichting processtappen
• Inlichten van de sleutelfunctionarissen van Helden, benoemd als de ondernemers en besturen van verenigingen en belangenorganisaties. (afgerond)
• Vastleggen van de onderzoeksonderwerpen en manier van aanpak
• Vormen werkgroepen.
• Uitvoeren van het onderzoek.
• Samenvatten van de onderzoeksresultaten door stuurgroep met behulp van specialist.
• Presentatie aan inwoners vanHelden, gemeente en andere geïnteresseerden.
3. De onderwerpen
De voorgestelde onderwerpen zijn
a. Leefbaarheid voor de jeugd
b. Wonen
c. Ondernemen
d. Sociaal klimaat
e. Verenigingen
f. Veiligheid
g. Toerisme

Door middel van een interactieve werkvorm willen we deze onderwerpen bespreken.

4. Mogelijke werkwijzen
Bijvoorbeeld een enquête, interview, of projectvorm.

5. Vragenronde

6. Afsluiting


De verslagen benoemd in punt 1 en verdere informatie van het leefbaarheidonderzoek 2003, zoals het krantje ‘Dörpse Kal’ en informatie van de bijeenkomsten in 2012 kunt u lezen door op onderstaande links te klikken.

klik hier voor pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 'Dörpse Kal'


klik hier voor deel 1, 2, 3,van samenvatting leefbaarheidsonderzoek 2003