Sociale woonvorm Hof van Helden


Het Dörper Overleg wil het dorp levensbestendig en leefbaar houden.
Tijdens inwonersavonden over het wonen is gevraagd naar nieuwe en sociale woonvormen.
Een van de doelen is om een unieke en pure sociale woonvorm te realiseren die de kwetsbare doelgroepen kans tot zelfstandig wonen geeft. Doelgroepen zijn mensen met een (verstandelijke en lichamelijke) beperking die zelfstandig met 24 uurs woonbegeleiding kunnen wonen, ouderen met een klein pensioen en starters. Hof van Helden krijgt een begijnhofvorm met professionele zorg en wederzijdse bewonershulp. Samen, wonen,
elkaar helpen, in een veilige en vertrouwde omgeving. De gemeente, provincie, Wonen Limburg en Daelzicht zien positieve kansen in het project.    

ZWEMBAD IN HELDENSE BOSSEN

KLIK HIER VOOR PLAN 

 

Dorpsoverleg Helden: zwembad naar Camping De Heldense Bossen.

In november van het vorig jaar heeft het Dorpsoverleg de Dorpsontwikkelingsvisie aan wethouder van Kessel aangeboden. Daarna zijn de verschillende werkgroepen direct aan de slag gegaan om de visie om te zetten in ontwikkelingen en daden.

Eén van de speerpunten uit de visie is de ontwikkeling van het toeristisch product Helden. Het toerisme wordt ingezet als de motor voor de leefbaarheid. Het dorp moet toeristisch aantrekkelijker worden om de eigen inwoners, de dagtoeristen én de kampeerders van de campings een plezierige verblijfsomgeving te geven. Het dorp gaat bruisen!

Camping De Heldense Bossen is van oudsher een belangrijke motor voor het dorp Helden. In 2014 scoorde de camping meer dan 100.000 overnachtingen. Deze overnachtingen geven veel economische spin-off voor het dorp Helden, maar zeker ook voor Panningen en andere omringende dorpen. Daarom is van belang dat de camping hetzelfde maatschappelijke belang houdt. Dat de camping door de gasten wordt gewaardeerd blijkt wel uit de nominatie van Beste ANWB-Camping voor 2015.

Een belangrijke uitbreiding van de betekenis van de camping is hopelijk binnenkort aanstaande. Camping De Heldense Bossen heeft een prachtig plan ontwikkeld om het huidige zwembad fors te vergroten. Er komt een 25-meter wedstrijdbal en een groot doelgroepenbad. Samen met de huidige 3 baden wordt daardoor een belangrijk multifunctionele zwemvoorziening gerealiseerd, waar alle inwoners van Peel&Maas het gehele jaar van kunnen profiteren.

Ook de verenigingen Reddingsbrigade, Duikvereniging en Zwemvereniging, als ook de doelgroep- en therapeutische zwemmeers kunnen in ede accommodatie optimaal terecht. Het plan heeft daarmee sterk rekening gehouden, wat blijkt uit het opnemen van een eigen verenigingsruimte en een eigen ingang voor deze gebruikers. De baden kunnen tezamen maar ook apart worden gebruikt. Een systeem met uitschuifbare tussen wanden zorgt daarvoor.

De accommodatie zal met alle moderne materialen en inzichten energiezuinig worden gebouw, waardoor zeer geschikt én veilig zwemonderwijs kan worden gegeven. Voor deze uitbreiding is uiteraard extra personeel nodig, dat eerst onder het huidige personeel van de Waterloat zal worden geworven.

Het Dorperoverleg staat voor 100% achter deze logische en wenselijke ontwikkeling. Er blijft goed en toegankelijk zwemwater voor Jan-en-Alleman in de gemeente, de doelgroepen en verenigingen krijgen een “nieuw huis”, en de camping krijgt een nieuwe impuls. Dit zal nog meer toeristische overnachtingen betekenen, waardoor de economische aantrekkelijkheid stijgt. Wel zal de verbinding door het bos tussen het dorp Helden en de camping verbeterd moeten worden. Hierdoor wordt het gevoel van veiligheid vergroot en op die manier zullen de voorzieningen van de camping 

Zelfsturing. Wat is dat?

Zelfsturing: Uw eigen plannen waarmaken.
Zelfsturing betekent dat inwoners van een gemeenschap zelf veranwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun eigen leven en leefomgeving. Inwoners geven zelf aan wat ze willen voor hun dorp en gaan hier vervolgens ook zélf mee aan de slag. De gemeente ondersteunt hen daarbij en geeft zoveel mogelijk ruimte aan goede particuliere en maatschappelijke initiatieven.
De gemeente, maatschappelijke partners en burgers spelen hierin een rol . Deze drie groepen hebben bij zelfsturing een gelijkwaardige positie, waarbij de een niet zonder de ander kan. Het is belangrijk dat er een goede afstemming is over welke rol, taak en verantwoordelijkheid je als groep hebt.  Zelfsturing kan alleen gerealiseerd worden met wederzijds vertrouwen tussen de overheid, burgers en maatschappelijke organisaties.

Zelfsturing: Wat betekent dit voor mij?
Mij, is jij, is ons, is de hele bevolking van Helden ( Peel en Maas). Voor ons heeft zelfsturing betekenis. De regio Peel en Maas telt heel veel betrokken burgers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. In bijvoorbeeld Helden-Dorp heeft zelfsturing geleid tot het Multi functioneel centrum  'Kerkeböske' en in Kessel- Eik is een brede school tot stand gekomen. In Beringe en Koningslust zijn met zelfsturing nieuwe gemeenschapshuizen en de herinrichting van het centrum gerealiseerd.
Zelfsturing heeft ook te maken met leefbaarheid. Hierbij gaat het om de zekerheid in het bestaan, het woon- en leefklimaat, het sociale leven van een levende en levendige gemeenschap. Hoe gaan we met elkaar om,? Welke zaken organiseren wij (verenigingen,actiegroepen, vrijwilligers) voor elkaar? Is iedereen in staat om zich zo te verplaatsen dat zij ook van alle benodigde faciliteiten gebruik kunnen maken? Het is overigens niet alleen van belang dat iets ter beschikking staat, maar zijn wij er tevreden mee hoe dit aanwezig is.

Werkgroepen Visie aan de slag

Zes werkgroepen zijn gestart om de leefbaarheid van Helden te verbeteren. Er is nog volop ruimte om hier deel aan te nemen waarbij je, net als iedere deelnemer, een belangrijke rol kunt vervullen voor de toekomst van Helden.

 

De werkgroepen zijn:

1 Samen sterker in Zorg

2 Toerisme

3 Centrum ontwikkeling

4 Verenigingen en onderwijs

5 Wonen – Werken – Recreëren

6 Kerkeböske

 

Zie voor actueel nieuws over de werkgroepen en hun werkzaamheden onze facebook pagina en de nieuwsbrieven.

 

Aanmelden voor een van de werkgroepen kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De rol van een dorpsoverleg bij zelfsturing

Zelfsturing. Wat is de rol van een dorpsoverleg?

Een dorpsoverleg zoals het Dörper Overleg in Helden-Dorp is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning. De vrijwilligers van het Dörper Overleg richten zich voornamelijk op de communicatie tussen burgers onderling en met vrijwillige en profesionele maatschappelijke organisaties, gemeente en andere overheden. De inzet van een dorpsoverleg is erop gericht om de stem van de medeburgers van het dorp hoorbaar te maken. Dit houdt in dat de wensen van de inwoners van het dorp op basis van gelijkwaardigheid besproken worden met alle betrokken partijen.
Bij zelfsturing ontstaan vanuit de betrokkenheid van burgers diverse werk- en belangengroepen binnen een dorp (bijv. kernteam Wonen, Welzijn, Zorg). Op een gegeven moment kunnen zij de ondersteuning van een dorpsoverleg gebruiken. Deze ondersteuning kan op diverse manieren vorm krijgen, welke vorm is afhankelijk van de bestaande behoefte bij de werk- of belangengroep. Er kunnen meerdere werkgroepen aangesloten zijn bij het Dörper Overleg, zo wordt de behoefte aan actie gekoppeld aan een communicatieplatform met gemeente en maatschappelijke ondersteuners.
Denk niet te klein, ja, de tegenhanger van 'denk niet te groot'. Uw wensen kunnen absoluut leiden tot een verbetering van uw leefomgeving. Het is vaak maar net hoe je bereikt dat bekend wordt dat je niet alleen staat in die wensen. Daar zit het begin van zelfsturing, kom eens praten zouden wij zeggen.

Infoloket Helden is gestart

In navolging van andere Kernen in Peel en Maas, wordt nu ook in Helden het Infoloket geopend. Het Infoloket is een breed advies loket voor Senioren, maar ook de jongeren kunnen hier dichtbij huis terecht met vragen en voor informatie. Vragen kunnen heel divers zijn en betreffen allerlei levens gebieden. Om u maximaal van dienst te kunnen zijn, zijn daarvoor vrijwilligers opgeleid en gespecialiseerd als ,, Ouderenadviseurs".  De taak van de vrijwillige ouderenadviseur is hulp te bieden bij vragen over regionale en lokale voorzieningen, ook over zorgvragen. Soms kunnen vragen direct beantwoordt worden. In andere gevallen zal samen met de klant een snelle verwijzing plaats vinden, bijvoorbeeld naar het schakelplein van de gemeente Peel en Maas, een externe adviseur, een Bank of Notaris of andere specialisten.
Goed luisteren en uw hulpvraag vertalen in oplossingen staan bij onze ouderenadviseurs centraal. Kortom: ouderenadviseurs bieden u graag een helpende hand door mogelijkheden aan te dragen, u de weg te wijzen te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. Zij zetten zich in om mensen te verwijzen bij vragen over bijvoorbeeld eenzaamheid, gezondheid, woningaanpassingen, aanvragen en invullen formulieren voor huur en zorgtoeslag etc.

Het initiatief komt uit de koker van het Kernteam Helden en de KBO Helden. Het Infoloket Helden   is geopend op iedere laatste donderdag van de maand, van 9.30 uur tot 11.30 uur, met ingang van  27 november 2014. U kunt ons vinden in Kerkeböske - aan de Koeberg 3 in Helden (zaaltje 4 boven) er is een lift aanwezig. Buiten deze openingstijden zijn onze ouderenadviseurs ook telefonisch te bereiken, waarbij wij streven zo veel mogelijk vragen te beantwoorden tijdens onze openingstijden.
Onze ouderenadviseurs zijn : dhr. P. Janssen - mw. N. Nieskens.