Koeberg terugbrengen in de oorspronkelijke staat

september 2005
Geopperd aan de hand van informatie voor Gemeentegids. 18 juni brief ontvangen om stukje voor informatiebulletin te maken, inleveren 23 juni. Erg korte tijd. Stukje schrijven over markante punten in Helden.Hiervoor kwam idee naar voren om Koeberg weer in zijn ‘oude’ staat terug te brengen. Hiervoor eerst literatuuronderzoek doen, wat deze historische plek inhoudt.  Groenplatform heeft maar klein budget en koeberg is niet hoogste prioriteit. Opnemen koeberg in geheel plan voor toerisme. 

november 2006
Doel het herstellen van de Koeberg zoals die voor +/- 50 jaren terug was.Heuvel met wit stuifzand zonder begroeiing, goed zichtbaar vanuit de Nachtegaalstraat.Op 20-11-2006 staat een bijeenkomst op de planning met Henk Thiesen over de historie van de Koeberg. Cep, Fred en Mat zullen er naar toe gaan. Daarna bekijken hoe we hiermee verder gaan.

augustus 2007
Er wordt een landschapsarchitect ingezet om te bekijken hoe en of dit herstel uit te voeren. Alle activiteit wordt vanuit de Moennik geïnitieerd.

februari 2008
Er is inmiddels een werkgroep gevormd, buiten ons om, om dit ‘in ere’ te herstellen. Er wordt opgemerkt dat er weer erg veel gras tussen groeit, maar we wachten af wat de betreffende werkgroep gaat realiseren.

augustus 2008
Oplossing is volgens ons kort en bondig samen te vatten in :
grote takken en rotzooi verwijderen, oftewel opruimen en weer toegankelijk maken;
zand toevoegen, let op wel speelzand, eventueel ergens uit het bos te halen, stuifzand heuvels. Waar dit niet opvalt.

januari 2009
Er is besloten om dit te doen, en middelen worden door gemeente ter beschikking gesteld. Vrijwilligers zijn bezig met het opknappen, zand is nog in onderzoek en opening volgt op een nader moment.