Verslag infoavond nieuwbouwplan Dörper Tore

Infoavond nieuwbouwplan Dörper Tore 9 dec 2009

In een volle Gasterie in het Kerkeböske volgde de uitleg over de nieuwbouwplannen van Janssen de Jong. De plannen omhelzen 42 grondgebonden woningen, ingedeeld in de starters-, doorgroei- en levensloopbestendige woningen. Verder is er ook nog een speelveld in opgenomen.

Vragen die er leefden gingen voornamelijk over de locatie van het speelveld, het aantal parkeerplaatsen en het beeld van de toekomstige woningen met betrekking tot de entree van het dorp.

De gemeente gaf verder nog uitleg over de mogelijke locaties voor de antennemast te verplaatsen. Daar men geen antwoord kon geven over de eerder in beeld gebrachte locatie Mertens, gaf mannen de gemeente de opdracht deze nog eens nader te bekijken. Dit mede, deze daar de bewoners van de Baarloseweg niet persoonlijk uitgenodigd waren voor infoavond. Met de opmerking dat wat het laatste betreft gaat de gemeente haar huiswerk nog eens over moet doen en werd dit onderwerp afgesloten.

Het totale plan zal op de website van de gemeente gepresenteerd worden.