Verslag van de bijeenkomst met inwoners van Helden over woonvisie gemeente Peel en Maas

Verslag van de bijeenkomst met de inwoners van Helden-Dorp op 14 oktober 2010 over de Woonvisie Plus 2011 – 2015 in het Kerkeböske.

Aanwezig: Totaal 26 personen.
Dörper Overleg: Peter Kurvers voorzitter, Cep Smeets notulist.
Werkgroep Ruimte en Toerisme: Cep Smeets.
Kernteam WWZ Helden: Ans Janssen, Mat Bruijnen notulist.
Gemeente Peel en Maas: Ben Timmers kerncoördinator, Carla Duijf.
Vorkmeer: Dina Schoenmaker.
Inwoners Helden: Theo Buskens, Mariet Janssen, Sybil Thijssen, Jan Smolders, vertegenwoordiger woningvereniging, Mat Kersten, Willie Janssen, Emmy v. Eyck, Wiel Berkers, Mart Maessen, notaris Geert Joosten, Karin van Carolusstraat 18, Hr. Greenwood Carolusstraat 20, Jo Achten.

Afwezig: Afmelding ontvangen van wethouder Raf Janssen en Frans Engels.

Opening.
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom maar speciaal de inwoners van Helden waarvoor deze bijeenkomst speciaal bedoeld is.
Jammer is dat we vanavond de jongeren missen.
Er is bekendheid aan deze bijeenkomst gegeven door: artikel in Heldens Nieuws, posters, flyers, enquête via mail en Hyves.

Inleiding.
Woonvisie Plus 2011- 2015.
• De woonvisie is “in de maak”.
• Woonvisie plus; van kwantiteit naar kwaliteit (van wonen, van leven)
• Gemeente P&M is meerwaarde voor de regio. Ook in regionale huisvesting.
• Gemeente P&M wil stuwende regie voeren met de betrokkenen; burgers, corporaties, ontwikkelaars, bouwers, makelaars.

Woonvisie Plus 2011- 2015.
• Waarom Woonvisie Plus?
Om richting te geven aan de ambitie om een aantrekkelijke woongemeente voor iedereen te zijn.
• Richting gevend document om te toetsen, te sturen en om de koers vast te houden.
• De externe partners zijn aan de beurt geweest, er is dus een 1e versie.
• Nu wij, de burgers van de kernen.

Totaalbeeld gemeente.
Ben Timmers geeft een PowerPoint presentatie met een totaalbeeld hoe de bevolkingsontwikkeling van de Gemeente Peel en Maas er uit komt te zien.
• Bevolkingsafname wordt snel verwacht, in 2012 zal de piek zijn ca. 43.000 inwoners. Daarna daalt het aantal geleidelijk tot 42.000 in 2030. Vanaf 2030 gaat de afname in versneld tempo naar 40.000 inwoners in 2040.
• In 2040 is de verwachting 3000 inwoners minder
Door toestroom van buitenlandse medewerkers kan het aantal misschien nog wijzigen.
• Door veranderende gezinssamenstelling zal het aantal huishoudens blijven groeien tot 18.700 in 2025. Dit betekent de komende 15 jaar een groei van 1.500 huishoudens en dus ook huizen.
• De 55-plushuishoudens zijn en blijven lange tijd de groeiende doelgroep. In 2020 is ca. 43% van de huishoudens jonger dan 55 jaar en 14% is 75-plus. In 2030 is dit 37% en 20%.

Voor de kern Helden zijn de kengetallen:
• Aantal inwoners in 2010 is 6030.
Verwachting aantal inwoners in 2020 is 5850.
• Aantal woningen in 2010 is 2350.
Verwachting aantal woningen in 2020 is 2480.
• Verwachting woningen voor eigen behoefte van 2010 tot 2020 is 130.

Bouwplannen in Helden.
Carla Duijf geeft een powerpoint presentatie over de bouwplannen in Helden.
• Plan Schrames: 250 – 280 woningen, is gedeeltelijk gerealiseerd, nog +/- 100 te realiseren.
• Dörper Tore: 42 koopwoningen, starterwoningen, eengezinswoningen, patiowoningen.
• Mariaplein: Appartementen zijn gerealiseerd, het hofje is gedeeltelijk gerealiseerd.
• ’t Höltje Zuid: 17 grote kavels, nog een 4 – 5 tal uit te geven.
• Keup: ca. 38 Ruimte voor Ruimte kavels.
• Open en/of “rotte plekken” in de kern zoals: Palladio en omgeving, De Riehn, Tapijt Koning en Carolusstraat /Roggelseweg.
Deze plaatsen is een uitdaging voor het dorp.
Mogelijk dat er gelden uit het herstructureringsfonds vrijkomen voor bovenstaande plannen.

Om elke kern is een rode contour getekend waar men niet zomaar mag bouwen.

Begin discussie programma.

Stellingen ronde 1.
Helden moet aantrekkelijker gemaakt worden, het is er fijn wonen.
De Heldenaren bevestigen dat het fijn wonen is in Helden. Maar vragen wel aandacht voor een aantal verbeterpunten.
Fijn wonen: de mensen, de contacten, veel groen, sfeer, voorzieningen zijn goed (denk aan openbaarvervoer en dorpsbusje), centrale ligging t.o.v. Venlo, Roermond en Weert.
Ook is het prettig wonen omdat het winkelcentrum van Panningen redelijk dichtbij is. Terwijl de eerste levensbehoefte in Helden een supermarkt is.
Aantrekkelijker maken: winkelaanbod kan beter (leegstand), Deken Jaspersstraat updaten, verval Molenstraat aanpakken.

Wij zijn opzoek naar starterwoningen (koop).
Er is wel vraag naar starterwoningen mits deze betaalbaar zijn voor deze groep, gedacht wordt aan € 150.000. Alleen dan kunnen ook de jongeren een koopwoning krijgende meeste nieuwe starterwoningen kosten € 180.000 tot € 190.000.
In Venlo kosten opgeknapte huurwoningen 120-140000 euro.
Van oudere bestaande woningen, starterwoningen maken lijkt een goede oplossing.
In Helden worden ook wel huurwoningen verkocht voor € 140.000 maar niet in de vrije verkoop.
Ook lijkt het bouwen van kleine starterwoningen een goede oplossing met mogelijkheid tot later uitbouw.
Jonge starters hebben een voorkeur voor het kopen van een huis i.p.v. huren.

Aan huurwoningen is meer behoefte dan koopwoningen.
De aanwezigen waren het hier mee eens.
De laatste tijd worden er geen of heel weinig nieuwe huurwoningen gerealiseerd, terwijl de vraag toch groot is.
Als er een ouder goedkoop huurhuis opnieuw verhuurd wordt zijn er tussen de 20 en 150 inschrijvingen. Dit blijkt uit cijfers van de wooncorporatie.
Hierop kwam de vraag of mensen uit ons dorp voorrang krijgen bij toewijzing? Hoe gaat de procedure voor toewijzing nu eigenlijk. Op beide zaken kon het Dorper Overleg geen antwoord geven.
Er is te weinig doorstroming naar huizen die beter in de behoeften van mensen voorziet, b.v. aangepaste woningen voor ouderen.
Huurwoningen lijken aantrekkelijker. Maar er komen er geen of veel te weinig vrij.

Pauze.

Stellingenronde 2.
Wij hebben in Helden genoeg eengezinswoningen voor elke beurs.
Er liggen teveel eengezinswoningen leeg, gegadigden zijn er wel maar ze hebben problemen om de financiering rond te krijgen. De plannen die er in Helden zijn, zijn vaak eengezinswoningen, dit lijkt geen goede zaak Eerst naar de jongere mensen uit het eigen dorp kijken. Maar de jongeren uit andere dorpen niet vergeten, om zich hier te vestigen. Woningen die leeg komen, beschikbaar stellen aan jongeren.
Helden aantrekkelijker maken door “rotte plekken” aan te pakken. De binnenkomst van Helden via de Molenstraat is niet goed, de verloedering is erg duidelijk zichtbaar.
Jonge mensen met kwaliteit aantrekken.

Er moeten voornamelijk zorgwoningen (mantelzorg- senioren-) komen.
Tot nu toe is Helden wat zorgwoningen betreft geheel aangewezen op Panningen, dit moet duidelijk anders worden. De ouderen hebben een duidelijke voorkeur om naar een zorg- mantelzorg- of seniorenwoning in het eigen dorp te verhuizen. In de 55+ enquête uit 2004 en de enquête van Blijvend Thuis uit 2009 komt dit heel duidelijk naar voren.
Waar blijft het zorgcentrum dat eerder gepland stond aan de Carolusstraat/Roggelseweg?
Het is niet goed om een groot plan met alleen woningen voor ouderen te realiseren, een mix is zeker gewenst om betere contacten te krijgen tussen jongeren en ouderen, denk aan mantelzorg, burenhulp.
De vraag is zijn de mensen bereid te investeren in de eigen woning om die levensbestendig te maken? Men wil wel zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen, zelfs 70% wil dat. De woningcorporaties zullen meer moeten investeren om hun huizen voor de hun huurders gebruiksvriendelijker te maken om ook op hogere leeftijd van hun huurhuis gebruik te kunnen blijven maken.
Er zijn voldoende mooie plekken in het centrum waar men zorgwoningen kan realiseren, denk aan Carolusplein, de Riehn Nieuwstraat. Ook zouden de faciliteiten voor ouderen uitgebreid kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een steunpunt van een huisarts.
De bouw van goedkope seniorenwoningen zal de doorstroming zeer zeker versnellen, de jongeren kunnen de leeggekomen oudere huizen eerder betrekken omdat ze niet zo duur zijn.

Ik ga zelf investeren om in mijn eigen huis te kunnen blijven wonen.
De meeste mensen willen zolang mogelijk in zijn “eigen” huis blijven wonen en hebben daarvoor ook wel wat geld voor over. Eenvoudige aanpassingen die niet zoveel geld kosten is niet het grote probleem maar wel de grote aanpassingen.

Discussie aan de hand van foto's.

Wat vindt u van??
Foto 1 De Riehn.
Door de vele verbouwingen heeft het pand in de loop van de jaren minder waarde gekregen om te behouden. Het vroegere patronaat is misschien wel nog te behouden. De woningen er achter moeten zeker behouden blijven.
Deze plaats is zeer geschikt voor het bouwen van zorgwoningen, kort bij de voorzieningen en de plaats is niet te groot voor alleen zorgwoningen.

Foto 2 en 3 Molenstraat omgeving Palladio.
Voorheen drogisterij, de verloedering is duidelijk zichtbaar en dus onacceptabel.
Rotte plek, aandacht hiervoor naar de gemeente toe.
Geschikte locatie voor woningbouw mits de disco geen overlast meer veroorzaakt.
Let wel op, de disco’s brengen overlast maar ook leefbaarheid in het dorp.
Voorheen friteskraam, de verloedering is duidelijk zichtbaar en dus onacceptabel.
Rotte plek, aandacht hiervoor naar de gemeente toe.
Geschikte locatie voor woningbouw mits de disco geen overlast meer veroorzaakt.
Let wel op, de disco’s brengen overlast maar ook leefbaarheid in het dorp. Zeker ook voor de eigen jeugd.

Foto 4 Drive-in woningen Carolusstraat.
Het gebouw ziet er niet goed meer uit, het is onduidelijk wat hier staat te gebeuren. Enkele bewoners geven aan er graag te willen blijven wonen, de woningen zijn goedkoop.
Geschikte locatie voor realiseren van zorgwoningen, centrale ligging en voorzieningen kort bij.
De woningen achter die van het Carolusplein aan de Roggelseweg, zouden meegenomen moeten worden in het plan.

Foto 5 Plan Schrames.
Het totale plan heeft +/- 250 woningen, hiervan zijn er +/- 150 gerealiseerd, starterwoningen, patiowoningen levensbestendig, eengezinswoningen.
Op de laatste 100 woningen zouden de inwoners nog invloed uit kunnen oefenen, welk soort woningen er gebouwd gaan worden.
Schrames ligt er rommelig bij.

Foto 6 Deken Jaspersstraat.
Deze straat met zijstraatjes uit 1967 staat ook te boek “opfrisbuurt”. Deze is nodig toe aan een goede opfris beurt. De woningen zijn in ieder straatje in één rechte lijn aan elkaar geplakt, en zien dan ook saai en niet aantrekkelijk uit.
Beperkte rijtjeswoningen lijken nog wel aantrekkelijk, met voldoende groen en parkeergelegenheid.

Tot slot.
De informatie van deze bijeenkomst wordt meegenomen naar de bijeenkomst op 27 oktober waar de gemeente en de dorpsoverleggen samenkomen voor inpassing in de Woonvisie Plus 2011 -2015.
Iedereen wordt er aan herinnerd om de enquête op Hyves
en/of mail in te vullen en door te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voor de 2 aanwezigen van Carolusstraat 18 en 20 die geen computer hebben, wordt de enquête in de bus gedaan waardoor ze toch de gelegenheid hebben om deze in te vullen.
Voor het Dörper Overleg is deze avond de aftrap voor een Dorpsontwikkelingsvisie.
De aanwezigen worden bedankt voor de inbreng en inzet.

www.dorperoverleg.nl