Zienswijze ontwerp bestemmingsplan 'Keup'

De werkgroep ruimte en toerisme heeft op 14 juli 2011 bij de gemeenteraad een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan Keup.

De werkgroep is van mening, dat eerst alle andere plannen zoals Schrames, de Dörper Toore etc. etc binnen Helden-Dorp moeten worden afgemaakt, voordat er alweer een nieuw bouwplan uit de grond wordt gestampt.

Ons dorp is ermee gediend dat de kern er goed bij moet liggen. Inbreiden is veel belangrijker dan maar weer uitbreiden waarbij de landschappelijke waarde wordt verminderd.

De werkgroep houdt de inwoners van Helden-Dorp van elke politieke stap op de hoogte.

Wij hopen op veel support en medestanders. Heb je een reactie laat het dan vooral horen.