Verhaal Ronde Tafel Gesprek 22-01-2013

Verhaal Ronde Tafel Gesprek 22-01-13

 

Mevrouw de Voorzitter en leden van de Raad en deelnemers aan dit rondetafelgesprek.

 

Ik ben Cep Smeets en zit hier namens de werkgroep Ruimte en Toerisme onderdeel van het Dorper Overleg.

Wij als werkgroep willen deelnemen aan dit gesprek, daar wij de indruk hebben dat er een relatie is tussen sluitingstijden en uitgaansoverlast.

In het verleden is er zelfs een actieve werkgroep geweest die zich er mee heeft beziggehouden.

Omdat die werkgroep veel hoop koesterde uit een eerdere overeenkomst horeca, gemeente en politie aangaande uitgaansoverlast is hij nagenoeg opgehouden te bestaan.

Omdat het onderwerp: horeca sluitingstijden onderdeel integraal veiligheidsplan, toch veel inwoners van het Dorp kan raken. Hebben we als werkgroep de bewoners de mogelijkheid gegeven om weer eens uit hun schulp te kruipen en te reageren.

 

We hebben de nodige reacties gekregen en zal U die na mijn betoog overhandigen, mevrouw de voorzitter.

 

Ik lees u nu een opsomming voor van de tientallen reacties die we gekregen hebben uit de vraag:

De gemeenteraad wil de discotheken en cafe’s in Peel en Maas langer open laten, en de sluitingstijd van 4.00 naar 5.00 uur verruimen, graag willen we jullie mening hierover, met voor of tegen.

U kunt ook nog wanneer van toepassing, de locatie en de aard van de overlast aangeven.

 

Verder vonden wij de communicatietijd met ons dorp, over dit onderwerp veel te kort.

Veruit de meeste reacties kwamen uit Helden en enkele uit de omringende dorpen.

 

Daar meerdere gezinsleden of personen achter een reactie staan. Gaat het dus om een veelvoud van bewoners. In de reacties zaten vaak meerdere meningen verscholen. Zonder een voor of tegen mening.

 

Ik heb wat meningen heb moeten comprimeren dit omwille van de tijd.

 

Hier eerst de reacties, van wat de mensen daadwerkelijk ervaren en hebben ervaren.

 

25 Reacties gaven aan dat ze nu al verstoring van de nachtrust hebben.

Denken moeten we dan aan: geschreeuw, ruzie, scheurende auto's met geluidsinstallatie's, lallen en brallen, rennende jeugd, blaffende honden, belletje trekken, bonken op ramen en deuren, brandstichting hufterig gedrag, lawaai en geluid van: grote groepen jongeren met rumoer, sirene's, bussen en taxi's, en de hele nacht parkerende auto's

 

2 Reacties gaven aan zich onveilig te voelen.

 

17 Reacties hadden zelf vandalisme meegemaakt en noemde: tuinpaaltjes uittrekken , bushokjes stuk slaan, bloembakken verslepen. En verder vernielingen aan: auto's, tuinaanplant ,bloempotten, vensterbanken.

Voor dat vernielen en wegpakken, kreeg men ook wat terug, zwerfafval, lege flessen, blik, friet, braaksel, papierrommel, tampons, condooms, urine, kauwgum, sigarettenpeuken en soms een fiets.

Vooral als de jeugd onderweg ergens blijft hangen, vernielen ze andermans eigendommen zoals: ruiten, brievenbussen, riool, verkeersborden, vlaggen en lantaarnpalen.

Om over de echte schade dan nog maar te zwijgen

 

In de volgende reacties geef ik aan welke voorstellen en meningen men zoal naar voren brengt .

3 Reacties geven aan om de discotheken maar te verplaatsen.

 

1 Reactie geeft aan dat de ervaring heeft geleerd, dat eerdere verruimingen van de sluitingstijden niet hebben bijgedragen aan minder overlast, maar alleen aan verschuiving van de overlast naar latere tijdstippen.

 

1 Er is ook èèn voorstander onder de voorwaarde: dat men er op toeziet dat het lege fust in de inrichting blijft.

 

56 Reacties gaven duidelijk aan tegen verlenging openingstijd van 4.00 naar 5.00 uur te zijn.

 

34 Reacties zijn er binnen gekomen over wat de gevolgen zullen zijn,

Langer indrinken ook door de hoge consumptieprijs, langer overlast, slechtere gezondheid en schoolprestaties van de jeugd, ook door de mindere nachtrust.

Verschillenden geven aan verstoring van het levensritme met meer stress en slaperigheid en een minder leuke zondag binnen het gezin te beleven. Om er vervolgens als ouder steeds maar weer schoorvoetend aan te moeten bijgeven.

Het voor de ouders minder leuk wordt om de jeugd te brengen en op te halen.

Er meerdere bewoners zich afvragen waarom zij en hun kinderen economisch geraakt moeten worden en er door moeten lijden en dat voor een economisch belang van enkelen.

Denk aan belangen afweging.

Voor de mensen die op zondagmorgen moeten werken is het niet plezierig dit te doen met te weinig of zelfs nauwelijks nachtrust.

Er doodgewone dingen zijn die niet meer kunnen: zoals het niet meer met een open raam kunnen slapen.

De mentaliteit van de jongeren lijdt er onder.

Sportverenigingen krijgen op zondag minder bezoekers met alle gevolgen van dien.

De jongeren er meer agressie door vertonen.

Het mogelijk gaan vertonen van exponentieel onnatuurlijk gedrag met alle biologische problemen op korte en lange termijn. Zoals ongezonder eten, concentratieverlies, lusteloosheid, moe zelfs enkele dagen erna.

Extra opruimwerk en energie verbruik.

Elke week de tuin weer renoveren.

Mensen zich gaan beschermen met rolluiken en hekwerk.

Meer gebruik van alcohol het gevolg is.

Men extra isolatie in de woning aan moet brengen.

Het niet leuk is om dicht bij een discotheek te wonen.

De deurbel niet meer kan gebruiken omdat men die heeft weggedaan.

Bewoners nog moeilijker in staat zullen zijn om hun eigendommen te verdedigen en de politie te bellen.

Het moeten gaan verhuizen en dan meer huur moeten gaan betalen.

De vandalen in de zomer dan al de zaken die ze willen vernielen, duidelijk zichtbaar zijn.

Nog meer en langer ordehandhaving door inzet van zichtbare politie en BOA ook wat betreft het geluidsniveau voor inrichtingen zonder een goede geluidsisolatie. Wat nu niet altijd gebeurd.

De extra kosten hiervoor moeten niet neergelegd worden bij de maatschappij maar bij de ondernemers.

Want ondanks de huidige controle zijn er nog steeds akkefietjes.

Volgens overleg team, “overlast gemeente” praten de jongeren s’nachts harder omdat ze de hele avond in de disco hebben gestaan.

Ook is het niet bevorderlijk voor het toerisme

Dus ook langer overlast is door taxi's, met een verschuiving van het geluidsprobleem.

 

 

24 Reacties gaven aan dat we weer terug moeten gaan naar een sluitingstijd van 2.00 uur of daar omtrent

 

9 Reacties vonden dat de horeca eerder open moet gaan, ook met jeugd van 13 jaar.

 

1 Een iemand verwacht veel weerstand om de zaak terug te draaien

 

2 Reacties gaven aan dat er al op verschillende plaatsen in het land weer met vroeger openen en sluiten wordt gewerkt. Meer info kan men vinden op de website, www.hetccv.nl/dossiers/Uitgaansgeweld/landelijk---sluitingstijdenbeleid

 

4 Reacties gaven aan dat gespreid komen en gaan is er nu niet bij is. Het gros komt en gaat allemaal tegelijk.

 

1 Reactie uit Baarlo gaf aan een sluitingstijd van 7.00 uur beter te vinden. Kan hij ze bij terugkomst tenminste weer in de gaten houden.

1 Verder gaf een iemand aan als het dan toch verruimd moet worden, schaf hem dan maar helemaal af, in de zomer is het dan al dag.

 

2 reacties geven aan dat het nu tijd is voor een maatschappelijke discussie, hoe het late uitgaan vervroegd kan worden.

 

2 Reageerden met de opmerking waarom locatie RTG in Maasbree was het niet beter geweest deze in Helden te houden

 

4 Reacties gaven aan de gemeenteraad zelf te laten ervaren wat er gebeurd en de rotzooi op te laten ruimen.

Waaronder een voorstel, om samen met de gemeenteraad eens op een zaterdagavond op stap te gaan tot 5.00 uur in de nacht. En dan op zondagmorgen om 9.00 heerlijk te gaan ontbijten. En om 8.00 uur maandagmorgen, een evaluatie over de sluitingstijd houden.

Dit om te ervaren hoe het kan zijn. Wat let U zou ik zeggen.

 

.

 

Na het lezen van al die reacties, kwam bij mij een herinnering boven water.

Een van de voorgaande gemeenteraad uit Helden, heeft welkomstborden geplaatst en later verwijderd bij de invalswegen van de oude gemeente Helden. En wel met de tekst KOM TOT RUST in Helden.

Misschien moeten we die borden toch weer terug plaatsen in ons dorp. Maar dan niet als welkoms bord maar als verkeersbord.

 

Wij zijn verrast door het grote aantal reacties en zullen in een later stadium, gezien het korte tijdsbestek, dat we nu hebben gehad, hier nog op terug komen voor een overleg.

Graag hadden we dan ook een onderbouwing van de horeca ondernemers. Over waarom ze de sluitingstijd willen verruimen. Als hun argument is dat het beter is geworden sinds de vorige verruiming van de sluitingstijd. Hoe ze dat dan gemeten hebben.

 

Concluderend naar aanleiding van alle reacties is ons verzoek.

Denk eens na of het toch niet beter is om de sluitingstijd een of enkele uren terug te draaien.

Als we de bevolking dan om een reactie vragen, zal het zeker een heel andere zijn dan nu.

Besteed meer aandacht aan communicatie met de burger o.a. Over hoe de regels gaan worden door bijvoorbeeld nog een extra avond te beleggen en te kiezen voor een gebieds gerichtbeleid voor Helden

Hier hoort dan ook een plan van aanpak bij.

Neem verder in uw beoordeling mee dat het welzijn van de jeugd op school, bij de sport en deelneming aan het gezin, voorop gesteld dient te worden.

 

Werkgroep Ruimte en Toerisme