• In 2003 en 2004 heeft een behoeftenonderzoek onder de senioren van Helden plaatsgevonden met betrekking tot wonen, welzijn en zorg. Hierin kwam o.a. naar voren dat het overgrote deel van de senioren bij voorkeur zolang mogelijk zelfstandig in het eigen dorp wil blijven wonen. Maar ook dat ouderen gestimuleerd dienen te worden om te nemen deel aan activiteiten in de eigen kern, zoals: eetpunt, dagvoorziening, KBO, enz. .. ..
  • Zo ontstond bij het Kernteam WWZ Helden, onderdeel van het Dörper Overleg, het idee om met een dorpsbusje te willen starten. Om voorbereidingen hiervoor te treffen is een werkgroepje opgericht. Om de haalbaarheid van dit project te vergroten is contact gelegd met vertegenwoordigers uit Egchel en Panningen. Gezamenlijk zullen de voorbereidingen gaan plaats vinden middels een plan van aanpak. De planning is om met het dorpsbusje in januari 2010 te starten.