Afscheid van een gewaardeerde vrijwilliger

Brief aan bestuur en collega’s ,,Stichting Seniorenvervoer H.E.P”.

Dankzij de vooruitziende blik van de initiatiefnemers is er in de dorpsgemeenschap een voorziening van de grond gekomen die beantwoordt aan een groeiende behoefte. Als een van de chauffeurs van het eerste uur mocht ik getuige zijn van een soms wat moeilijke start, maar ondersteund door het enthousiasme van alle betrokkenen werd er langzaam door gebouwd aan het ”H.E.P.”

Enige tijd geleden moest ik mijn inzet als chauffeur wegens omstandigheden beëindigen. Het is niet te verwachten dat mijn inzet als chauffeur er weer in zit.

Graag doe ik hierbij de collegiale groeten aan alle medevrijwilligers en wens iedereen succes bij de verdere verwezenlijking van de plannen en dit steeds in een goede harmonie.

Het was een plezier om van deze club deel uit te maken.

Een chauffeur van Seniorenvervoer H.E.P.