Stichting Seniorenvervoer H.E.P. opgericht

Stichting Seniorenvervoer H.E.P. opgericht

In september is de stichting Seniorenvervoer HEP officieel opgericht. H.E.P. Daarbij staat voor de kernen Helden-Panningen-Egchel. Het doel van de stichting is om met ingang van 2010 vervoer aan te bieden naar maatschappelijke activiteiten voor senioren. Bijvoorbeeld naar de dagvoorziening, de Eettafel, KBO-activiteiten en welfare.

Sinds de "Dialoog met de Vrager" (een enquête onder 55-plussers in 2004) zijn er een aantal activiteiten opgezet om senioren zo lang en plezierig mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de samenleving. Het gaat bijv. om dagvoorzieningen, eetpunten, Pluspunt. Het vervoer hier naar toe is voor sommige ouderen een probleem. De gewone lijnbus stopt meestal niet daar waar je wil zijn en de Regiotaxi kent soms lange wachttijden, heel vervelend wanneer je ergens op een bepaalde tijd moet zijn en weer weg wilt. In het voorjaar hebben een aantal betrokken bewoners uit de kernen Helden, Egchel en Panningen het initiatief genomen om dit knelpunt aan te pakken.