Seniorenvervoer van start op 1 februari 2010

Seniorenvervoer H.E.P. van start
Vanaf 1 februari kunnen senioren van de kernen Helden, Egchel en Panningen gebruik maken van het door vrijwilligers opgezette Seniorenvervoer H.E.P. Wilt u deelnemen aan maatschappelijke activiteiten binnen deze drie kernen maar bent u niet in staat om kleine afstanden lopend of fietsend af te leggen? Bel dan het Seniorenvervoer H.E.P. 06-42047075. Tegen een kleine bijdrage in de kosten brengen de vrijwilligers u graag naar uw bestemming.

Binnen de kernen Helden, Egchel en Panningen vinden er tal van maatschappelijke activiteiten plaats die gericht zijn op senioren. Daarbij kunt u denken aan: dagvoorzieningen, kienen, welfare, gymnastiek, eettafel, KBO-activiteiten enz. Het vervoer naar deze activiteiten is voor sommige senioren een probleem. Omdat men bijvoorbeeld niet in staat is om zelfstandig kleine afstanden lopend of fietsend af te leggen en er geen familielid of kennis is die ze kan vervoeren. Om hier een oplossing voor te bieden is de stichting Seniorenvervoer H.E.P. opgericht.

Vanaf 1 februari zal Seniorenvervoer H.E.P. de eerste ritten gaan uitvoeren. Als u van deze vervoersmogelijkheid gebruik wilt maken dan kunt u vanaf 20 januari, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00- 10.00 uur bellen naar 06 42047075  U geeft dan uw naam, adres, telefoonnummer dag en tijdstip van ophalen en terugbrengen door. De chauffeurs van Seniorenvervoer H.E.P. komen u dan op het afgesproken tijdstip ophalen en brengen u naar de plaats van bestemming. De ritbijdrage dient u bij het instappen aan de chauffeur te overhandigen en bedraagt € 1,50 per enkele rit. Het is niet mogelijk om electro-scooters en rolstoelen te vervoeren en u moet uw rit uiterlijk 2 werkdagen van te voren reserveren.

De stichting Seniorenvervoer H.E.P. is een geheel door vrijwilligers opgezet en verzorgd vervoersproject. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door startsubsidie van de provincie Limburg en de gemeente Helden, maar is verder financieel afhankelijk van de eigen bijdrage per rit en van particuliere giften en sponsoring. Het project maakt deel uit van Wonen Welzijn Zorg, Leven in het Dorp.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dorperoverleg.nl en www.egchel.net of

Stichting Seniorenvervoer H.E.P.  Secretariaat telf: 077-3073995.