Officiële opening Seniorenvervoer H.E.P. op 13 maart 2010

OFFICIËLE  OPENING SENIORENVERVOER H.E.P. 

Zaterdag 13 maart om 15.00 uur gaat Seniorenvervoer H.E.P. officieel van start. De feestelijke opening vindt plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske te Helden.
Een en ander zal plaats vinden onder toeziendoog van wethouder Dhr. Raf Janssen en Dhr. Deken P. van der Horst, deze zal de bus inzegenen voor een goed verloop van het vervoer.
Vanaf deze dag rijden we de senioren op afspraak door heel Peel en Maas.
Hopelijk zullen vele oudere dorpsgenoten hier met plezier gebruik van gaan maken.Wij van onze kant zullen er voor proberen te zorgen het vervoer zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.